Izložbe

Izložbe
Moderna Galerija
BISERKA BARETIĆ - retrospektiva

12.03. - 19.04. 2015.

18.6.2013.
Stalni postav

 Hrvatska likovna umjetnost 19. - 21.st.

Studio Josip Račić
Petra Kovačić - Moguća lakoća

26.03. - 12.04. 2015.

izložba instalacija i skulptura