Izložbe

Izložbe
16. travnja 2009. - 07. srpnja 2009.
Ars Croatiae

Hrvatsko slikarstvo i kiparstvo iz bečke Zbirke Brogyányi razlistava se pred promatračem u širokom rasponu od pet desetljeća i na usko uspostavljenoj stazi likovnih afiniteta Alfreda Bogyányija, kolekcionara profinjenih sklonosti spram osebujnih kolorističkih izričaja, metijerske izvrsnosti i samosvojnih poetika slikara i kipara iz hrvatske postojano žive postmodernističke likovne produkcije. Stvaralaštva ovdje zastupljenih umjetnika koji su za života osporavali jednoumlje neoavangardnih trendova i onih koji ni danas ne pristaju uz dominaciju umjetničkih instalacija i ograničenja što ih diktiraju novi mediji digitalne ere ukazuju na nove mogućnosti suvremene figuracije i mnogih njezinih izvedenica te svjedoče o živosti i pluralizmu hrvatske suvremene likovne umjetnosti.
Djela dvadeset i trojice umjetnika, među kojima su i šestorica zaključenih opusa zbog neumitnog zakona prirode, potvrđuju jednakopravnost postmodernističkog mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu u segmentu duhovnog stvaranja, legitimno sudioništvo u oblikovanju i stvaranju jezika nove likovnosti te ilustriraju jedan značajan segment hrvatske dionice u europskom klubu aktualnih umjetničkih procesa.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Povratak
Dogodila se pogreška.
Error: Unable to load the Article Details page.