Izložbe

Izložbe
LOUIS FACHAT - Promocija monografije uz prateću izložbu

Od 6. do 12. studenoga 2014.
 

MILENA LAH Sjaju sjaj

Od  18. studenog do 14.prosinca 2014. kritička retrospektivna izložba opusa kiparice Milene Lah (1920. - 2003.)

Nove akvizicije & darovnice u MG

Od 23.prosinca 2014. do 11. siječnja 2015.
 

NEVENKA ARBANAS - Sjećanja

Od 29. listopada do 9. studenoga 2014.