Javna nabava

Javna nabava
Javna nabava

 

 

 

 

 

                         Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011.god

 

 

I) Ugovori o javnoj nabavi

 

 

 

 

Redni broj

 

 

 

Ev.broj nabave

 

 

 

Vrsta provedenog postupka

 

 

 

Datum sklapanja ugovora

 

 

 

Iznos sklopljenog Ugovora (bez PDV-a)

 

 

 

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

 

 

 

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

 

 

 

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)

 

1.

 

1/2011

 

Usluga iz Dodatka IIB

 

01.05.2011.

 

668.016,00

 

1 god.

AKD Zaštita d.o.o. Savska c.28, Zagreb

 

30.04.2012.

 

   -

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

 

Redni broj

Ev.broj nabave

 

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/Ugovora (bez PDV-a)

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

 

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog izvršenja OS-a/ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora (bez PDV-a)

 

 

Okvirni sporazum (OS)

 

 

1.

 

 

3/2011

 

 

Otvoreni postupak

 

 

24.05.2011.

 

 

454.682,98

 

 

4 godine

HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

 

 

24.05.2015.

 

 

  _

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

 

1.1.

 

Sklapanje ugovora na temelju OS-a

24.05.2011.

112.550,91

01.06.2011-01.06.2012.

HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

01.06.2012.

  _

 

 

 
Moderna galerija                
Andrije Hebranga 1
Zagreb
MB: 3205240
OIB: 94391499491
Tel: 01 604 1 040
Fax: 01 604 1 044

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Povratak
Dogodila se pogreška.
Error: Unable to load the Article Details page.