Javna nabava

Javna nabava
Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 Temeljem čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja Moderne galerije kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st.4. Zakona o javnoj nabavi ( bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Moderna galerija kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, Moderna galerija, A. Hebranga 1 u Zagrebu kao javni naručitelj objavljuje naziv gospodarskog subjekta s kojim je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:
1. RADIONA ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI, Trg m. Tita 1, Zagreb
 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Povratak
Dogodila se pogreška.
Error: Unable to load the Article Details page.