Vijesti

Vijesti
U prodaji je katalog retrospektivne izložbe Miroslava Kraljevića

Katalog retrospektivne izložbe Miroslava Kraljevića urednice Biserke Rauter Plančić sadrži 284 stranice sa 190 reprodukcija u boji, autori tekstova su  Zvonko Maković, Željko Marciuš, Lidija Ivančević Španiček, Mirjana Šperanda i Dajana Vlaisavljević. Naklada je 1000 primjeraka.  Katalog rse može kupiti u muzejskom dućanu Moderne galerije po cijeni od 200 kn.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Povratak
Dogodila se pogreška.
Error: Unable to load the Article Details page.