Ivan Jeger

12. ožujka 2009. – 29. ožujka 2009.
Autor:

Duje-Juric,-Bez-naziva,-1990.,-MG-6732

Autor:

Vladimir-Becic,-Akt-djevojcice,-1907.,-MG-867

Autor:

Vjekoslav-Karas,-Portret-djevojcice,-1852-1856.,-MG-75

Autor:

Miroslav-Kraljevic,-Bonvivant,-1912.,-MG-771

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331