Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Moderna galerija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2018 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Rippl, Zanki, Paro, Vrljić, Kinert i Ivanović

Više na linku: 2018 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Rippl, Zanki, Paro, …

2018 Materijal i sredstva za čišćenje- II. Izmjena i dopuna Poziva na dostavu ponuda

Više na linku: 2018 Materijal i sredstva za čišćenje- II. Izmjena i dopuna Poziva na …

2018 MG I. Izmjena i dopuna Troškovnika 27.2. – Sredstva za čišćenje i materijal za održavanje

Više na linku: 2018 MG I. Izmjena i dopuna Troškovnika 27.2. – Sredstva za čišćenje …

2018 – Poziv na dostavu ponuda- sredstva za čišćenje i materijala za održavanje

Više na linku: 2018 – Poziv na dostavu ponuda s troškovnikom – Materijal i sredstva …

2017 – MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja i servis uređaja za zaštitu od kamenca

Više na linku: 2017 – MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja i servis uređaja …

2017 – Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja klimatizacijske opreme

Više na linku: 2017 – Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja klimatizacijske opreme – 8 …

2017 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Šohaj, Macchiaioli

Više na linku: 2017 – Tiskarske usluge  Poziv za dostavu ponude – Šohaj, Macchiaioli

Poziv na dostavu ponuda Zaštitarske usluge – MG Jednostavna nabava – 2017

Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite ( preuzimanje dokumenta …

Odluka o izmjeni i dopuni javne nabave za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni javne nabave za 2017. godinu ( Preuzimanje dokumenta )

Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

2017 – Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa …

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE

Preuzimanje dokumenta – PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE ( .pdf )

2017 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Klarica Rašić Kipke Peić Animalizam Parać i Tartaglia

2017 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Klarica Rašić Kipke Peić Animalizam Parać …

Plan javne nabave za 2017. godinu

2017 PJN MG ( preuzimanje dokumenta )

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ/BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. god.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ/BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. god. ( preuzimanje dokumenta …

2017 TROŠKOVNIK II – Savjetovanje s zainteresiranom javnošću -Tiskarske usluge

2017 TROŠKOVNIK II – Savjetovanje s zainteresiranom javnošću -Tiskarske usluge ( preuzimanje dokumenta )

2016. TROŠKOVNIK Zadnji 25.01.2017.- sredstva i materijal za čišćenje

2016. TROSKOVNIK Zadnji 25.01.2017.- sredstva i materijal za ciscenje ( PDF )

2017 Materijal i sredstva za čišćenje- I Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda

2017 Materijal i sredstva za čišćenje- I Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda

2017 – II. Poziv na dostavu ponuda- Materijal i sredstva za čišćenje

2017 -II. Poziv na dostavu ponuda- Materijal i sredstva za čišćenje 2016 IV. TROSKOVNIK – …

2016 – I Poziv na dostavu ponuda- Materijal i sredstva za čišćenje

Više na linku: 2016 -I Poziv na dostavu ponuda- Materijal i sredstva za čišćenje 2016 …

2016 – Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavnja klimatizacijske opreme

Više na linku: Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavnja klimatizacijske opreme

2016 – Tiskarske usluge Poziv na dostavu ponude -Radić, Vejzović…

Više na linku : POZIV NA DOSTAVU PONUDA U BAGATELNOM POSTUPKU NABAVE

Poziv na dostavu ponude – Usluge praćenja medija, 2016

Više informacija na linku : 2016 – Usluge praćenja medija Poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu ponuda Zaštitarske usluge MG 2016

Više informacija na linku : Poziv na dostavu ponuda Zaštitarske usluge MG 2016

Poziv na dostavu ponude -Maruna, Njers 2016

Više informacija na linku : Tiskarske usluge, Poziv na dostavu ponude Maruna, Njers 2016

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu – preuzimanje

Predmet nabave: tiskarske usluge za izložbe „Dražen Trogrlić – intimni univerzum„ i „Dalibor Jelavić – retrospektiva“

Više informacija na sljedećem linku: 2016 – Tiskarske usluge Poziv na dostavu ponude

Zaštitarske usluge zahtjev za prikupljanje ponuda

Više informacija možete pronaći na linku: /Portals/moderna-galerija/Javna%20nabava/2015ZastitarskeuslugeZahtjevzaprikupljanjeponudaMG.doc  

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.. god.

Više informacija o Registru sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. možete …

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. god.

Više informacija o Registru sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih  sporazuma u 2013. možete …

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012.god

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. god možete pronaći na …

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011.god

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. god možete pronaći na …

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143,13), odgovorna osoba …

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011), objavljujemo da …

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Menci-Clement-Crncic,-Djevojcica,-1890.,-MG-447

Autor:

Ivo-Rezek,-Portret-gospode-L.M.,-s.d.,-MG-1138

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Zlatko-Bourek,-Beba-iz-Bizovca,-1980.,-MG-6902