Odluka o izmjeni i dopuni javne nabave za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni javne nabave za 2017. godinu ( Preuzimanje dokumenta )

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Figura-I,-1973.,-MG-3318

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Ivo-Rezek,-Portret-gospode-L.M.,-s.d.,-MG-1138

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501