Pravo na pristup informacijama | Moderna Galerija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Javna ustanova Moderna galerija javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Moderne galerije na sljedeće moguće načine:
putem telefona na broj: +385 (0)1 6041 040
putem faksa na broj: +385 (0)1 6041 044
e-poštom službeniku za informiranje moderna-galerija@zg.t-com.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
poštom na adresu Moderne galerije, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
osobno na adresu Moderne galerije, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

Pravo na pristup informacijama uređuju:
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)

Interni akti:

• Statut
• Pravilnik o radu

Zakoni i propisi:

• Zakon o radu
• Zakon o muzejima
• Zakon o ustanovama
• Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
• Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Obrasci:

• Zahtjev za pristup informacijama
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnje_izvjesce.csv

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

PR-RAS 31.12.2017

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA

Zapisnik 1. sjednice MV

Zapisnik 2. sjednice MV

Zapisnik 3. sjednice MV

Zapisnik 4. sjednice MV

Zapisnik konstituirajuće sjednice MV

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Vasilije-Jordan,-Mrtva-priroda,-1969.,-MG-2656

Autor:

Sofija-Naletilic-Penavusa,-Sve-moje-zivotinje,-oko-1988.

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108

Autor:

Vladimir-Becic,-Akt-djevojcice,-1907.,-MG-867