Uz prethodnu najavu telefonom,faxom ili mailom svim posjetiocima osigurano je stručno vodstvo po izložbama

 
Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Stephan-Lupino,-Resting,-1994.,-MG-6911

Autor:

Ivan Rendic, Hercegovka,1883., MG-2004

Autor:

Vlasta-Delimar,-Bez-naziva,-1991.,-MG-6351

Autor:

Duje-Juric,-Bez-naziva,-1990.,-MG-6732