Ante Rašić, “Radovi koje nisam napravio”

U Studiju Moderne galerije “Josip Račić” 28. studenoga otvorena je izložba Ante Rašića “Radovi koje nisam napravio”.
Izložba se može razgledati do 13. prosinca 2017.

Razmišljajući o tome kakve sve izložbe mogu biti, kakva bi izložba bila drugačija od uobičajenog predstavljanja najčešće jedne teme, odlučio sam se za izložbu radova koji iz raznih razloga u dužem ili kraćem vremenskom periodu (do sada) nisu napravljeni: postojali su samo u mojoj glavi ili su im polazišta zaboravljene bilješke, skice, fotozapis ili dnevnički zapis. Prikazani sada na izložbi u novom kontekstu zadobivaju i novo značenje. Ante Rašić, iz kataloga izložbe “Radovi koje nisam napravio”
Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Autor:

Studio Moderne galerije "Josip Račić" postav izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio" Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.