Josip Pino Trostmann – serigrafije – različiti motivi
MG svileni rubac s motivom sa slike “Vrijes” , Mate Celestina Medovića. ⒸModerna galerija, Zagreb
MG šalica s motivom sa slike Miroslava Kraljevića ” Mrtva priroda (S pecivom), 1909.
MG šalica s motivom sa slike Bele Csikosa Sesije ” Trijumf nevinosti”, 1900.
MG šalica s motivom slike Nikole Mašića “Gušćarica na Savi”, 1880. – 1881.
MG Puzzle prema slici Vlaha Bukovca, Gundulić zamišlja Osmana, 1894.
Umanjena replika spomenika Ban Josip Jelačić na konju austrijskog kipara Antona Dominika Fernkorna iz 1866.
Avers MG srebrne medalje koju je u povodu 110. obljetnice Moderne galerije izradio kipar i medaljer Damir Mataušić (2015).
MG Plakat: Juraj Plančić, Cvijeće s mornarevom slikom,1929.
MG Plakat: Mato Celestin Medović, Bakanal, 1893.
MG Plakat: Vlaho Bukovac, Gundulić zamišlja Osmana, 1894. (detalj)
MG Plakat: Vlaho Bukovac, Gundulić zamišlja Osmana, 1894.
MG Plakat: Menci Klement Crnčić, Bonaca, 1906.
Olovka MG prema slici Slavka Šohaja, Krajolik, 1993.
Olovka MG prema slici Ive Dulčića, Ples, 1956.
Notes MG prema crtežu Miroslava Kraljevića
Notes MG prema slici Miroslava Kraljevića, Autoportret sa psom,1910.
Lepeza MG prema slici Vlaha Bukovca, Japanka, 1898.
MG Magnet – Vlaho Bukovac, Patricijka, 1890.
MG Magnet- Menci Klement Crnčić, Bonaca, 1906.
1906.
MG Magnet – Aleksandar Srnec, Kompozicija T-24, 1959.
MG Magnet – Miroslav Kraljević, Autoportret sa psom, 1910.
MG Magnet, Juraj Plančić, U naslonjaču, 1930.
MG Krpica za naočale prema slici Miroslava Kraljevića, Bonvivant, 1912.
Razglednice s motivima iz fundusa Moderne galerije
MG Svileni rubac
/Motivi: M.Kraljević - Olimpija, V.Bukovac - Gundulićev san, S.Raškaj - Lopoči/
 
Kišobran MG sa signaturama hrvatskih likovnih umjetnika
Autor:

Ivo-Dulcic,-Portret-Antuna-Masle,-1965.,-MG-2660

Autor:

Braco Dimitrijevic, Leopard, 1979-2004.,-MGP-1055

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Milivoj-Uzelac,-U-vrtu,-1939.,-MG-969

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882