Josip Pino Trostmann – serigrafije – različiti motivi
MG svileni rubac s motivom sa slike “Vrijes” , Mate Celestina Medovića. ⒸModerna galerija, Zagreb
MG šalica s motivom sa slike Miroslava Kraljevića ” Mrtva priroda (S pecivom), 1909.
MG šalica s motivom sa slike Bele Csikosa Sesije ” Trijumf nevinosti”, 1900.
MG šalica s motivom slike Nikole Mašića “Gušćarica na Savi”, 1880. – 1881.
Umanjena replika spomenika Ban Josip Jelačić na konju austrijskog kipara Antona Dominika Fernkorna iz 1866.
Avers MG srebrne medalje koju je u povodu 110. obljetnice Moderne galerije izradio kipar i medaljer Damir Mataušić (2015).
MG Plakat: Juraj Plančić, Cvijeće s mornarevom slikom,1929.
MG Plakat: Mato Celestin Medović, Bakanal, 1893.
MG Plakat: Vlaho Bukovac, Gundulić zamišlja Osmana, 1894. (detalj)
MG Plakat: Vlaho Bukovac, Gundulić zamišlja Osmana, 1894.
MG Plakat: Menci Klement Crnčić, Bonaca, 1906.
Olovka MG prema slici Slavka Šohaja, Krajolik, 1993.
Olovka MG prema slici Ive Dulčića, Ples, 1956.
Lepeza MG prema slici Vlaha Bukovca, Japanka, 1898.
MG Magnet – Vlaho Bukovac, Patricijka, 1890.
MG Magnet- Menci Klement Crnčić, Bonaca, 1906.
1906.
MG Magnet – Aleksandar Srnec, Kompozicija T-24, 1959.
MG Magnet – Miroslav Kraljević, Autoportret sa psom, 1910.
MG Magnet, Juraj Plančić, U naslonjaču, 1930.
MG Krpica za naočale prema slici Miroslava Kraljevića, Bonvivant, 1912.
Razglednice s motivima iz fundusa Moderne galerije
MG Svileni rubac
/Motivi: M.Kraljević - Olimpija, V.Bukovac - Gundulićev san, S.Raškaj - Lopoči/
 
Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Vasilije-Jordan,-Mrtva-priroda,-1969.,-MG-2656

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331

Autor:

Ivica-Malčić, Najsretniji slikar na svijetu,-1992.,-MG-6506

Autor:

Milivoj-Uzelac,-U-vrtu,-1939.,-MG-969