Dalibor Jelavić – Kritička retrospektiva

Moderna galerija u okviru ciklusa Slikarske retrospektive Moderne galerije predstavlja cjelovitu prezentaciju stvaralaštva Dalibora Jelavića (1949), umjetnika ekspresivne geste i moćnog kolorizma čiji opus čini jednu od najupečatljivijih vertikala suvremene hrvatske apstraktne i konkretne umjetnosti. Izložba je koncipirana kao kritička sinteza koja s više od stotinu ponajboljih umjetnikovih ostvarenja, ulja, enkaustika i crteža nastalih u razdoblju od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas pokazuje autorove vrhunske domete i pritom rasvjetljava i valorizira značenje njegova prinosa korpusu novije hrvatske umjetnosti. Jedinstvenu modernu i postmodernu slikarsku osobnost u nas odlikuju višeznačnost i svestranost izraza i tehnika, koji po imaginaciji nepredmetnoga i predmetnoga svijeta pripadaju vrhuncima suvremene hrvatske likovne umjetnosti.

Izbor građe, studije o umjetnikovom opusu i kontekstualizaciju umjetnikova stvaralaštva potpisuju

akademik Tonko Maroević i viši kustos Moderne galerije Željko Marciuš,

a opsežan katalog bit će publiciran u suradnji s Galerijom Kula iz Splita gdje će izložba biti reprizirana tijekom jeseni 2016. godine.

 

Foto: Goran Vranić

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Postav izložbe Dalibor Jelavić, Kritička retrospektiva u Modernoj galeriji, foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.