10 škola – 10 umjetnika 2009.

Moderna galerija u Zagrebu po peti puta organizira muzejsko – edukativni projekt «10 škola –  10 umjetnika», tijekom vikenda 6. – 8. studenog 2009. u prostorijama navedene ustanove. Projekt obuhvaća 10 gimnazija iz 10 hrvatskih gradova (Vukovar, Osijek, Našice, Varaždin, Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar, Split, Dubrovnik). Radi se u radnim skupinama od 3 učenika i 1 profesor. Učenici obrade temu u dogovoru i suradnji s Modernom galerijom te ju, pred svim okupljenim sudionicima projekta, prezentiraju putem power – point prezentacija i raznih radionica. Sudionici tako steknu nova znanja te razviju novi odnos prema materiji koju obrađuju i instituciji muzeja. Oni sami postaju istraživači i predstavljači svoga projekta u kreativnom postupku njegove organizacije. Koncepciju projekta, Moderna galerija povremeno koristi i u obilježavanju Dana muzeja (18. svibnja 2008,  V. gimnazija, Zagreb i Prva gimnazija Varaždin) te Noći muzeja (31. siječnja 2009, V. gimnazija, Zagreb i Gimnazija Dubrovnik). Ove će godine tema susreta biti slikar Vlaho Bukovac s obzirom na njegovu retrospektivu koju je Moderna galerija upravo pripremila i otvorila u suradnji s Gemeentemuseumom u Den Haagu, Nizozemska.

Popis tema i sudionika je sljedeći:

Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
prof. Nada Prpa i prof. Josip Prpa
tema: Bukovčevo djetinjstvo i predakademsko razdoblje, Cavtat i SAD

I.gimnazija, Županijska 4, Osijek
prof. Nataša Tram
tema: Bukovac kao portretist

Srednja Škola Isidora Kršnjavoga, Augusta Cesarca 20, Našice
prof. Jelena Repinc
tema: Bukovac na pariškim Salonima

Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14, Varaždin
prof. Ksenija Horvat – Kipke
tema: Bukovac i Pariz

V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
prof. Vesna Mišljenović
tema: Bukovac i Zagreb

Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, Rijeka
prof. Vesna Sršić
tema: Bukovčeva putovanja u Englesku

Gimnazija Pula, Trierska 8, Pula
prof. Julijana Kocanović – Grubić
tema: Pejzaži u Bukovčevu opusu

Gimnazija Vladimira Nazora, Perivoj Vladimira Nazora 3, Zadar
prof. Ivanka Radulić
tema: Bukovac i Prag

4. Gimnazija «Marko Marulić», Zagrebačka 2, Split
prof. Josip Bosnić
tema: Bukovac i Beč

Gimnazija Dubrovnik, Frana Supila 3, Dubrovnik
prof. Jozo Serdarević
tema: Bukovac i Cavtat

Grupe će doći u Zagreb u petak 6. studenog 2008, prezentacije i razgledavanje stalnog postava Moderne galerije odvijat će se u subotu 7. studenog, a sudionici napuštaju Zagreb u nedjelju 8. studenog. Moderna galerija osigurava 2 noćenja u Zagrebu i obroke za sve sudionike, informatičku potporu, materijal za radionice, fotografiranje te dizajn i tisak kataloga koji dokumentira događaj i koji dobiju svi sudionici projekta. Kustosica i autorica projekta je Ivana Rončević.

Projekt je otvoren za javnost u uobičajenom radnom vremenu Moderne galerije.

 

Autor:

_Y1S3819

Autor:

_Y1S3771

Autor:

_Y1S3785

Autor:

_Y1S3920

Autor:

_Y1S4022

Autor:

_Y1S3663