Djela iz fundusa Moderne galerije na pročeljima zagrebačkih zgrada u okviru projekta Juliena de Casabiance Outings

Zahvaljujući francuskom umjetniku Julienu de Casabianci posljednjih nekoliko dana brojna pročelja u središtu Zagreba oplemenjena su zanimljivim detaljima – segmentima sa slika slavnih hrvatskih slikara. Riječ je o nastavku Casabiancinog Outings projekta, koji je započeo prije tri godine u Parizu. Nadahnuće za taj projekt u Parizu je pronašao u čuvenom Louvreu, dok su mu u Zagrebu inspiracija bile slike iz fundusa Moderne galerije, najvećeg čuvara djela nacionalne umjetnosti od 19. stoljeća do danas, koje je odabralo dvadeset učenika osnovnih škola ‘Izidor Kršnjavi’ i ‘Vladimir Nazor’. Riječ je o iznimnim djelima Vlaha Bukovca, Josipa Račića, Vjekoslava Karasa, Tomislava Krizmana i još petnaestak slikarskih velikana, čiji su se likovi na zanimljiv način privremeno uklopili u vizualni identitet Zagreba.
Tim projektom francuski vizualni umjetnik i redatelj želi izvući djela iz muzeja na ulicu i tako ih učiniti još dostupnijima te građane pojedinog grada još čvršće povezati sa zbirkama muzeja iz njihove sredine, a njegova je tehnika jedinstvena: iz odabranih djela odabire fragmente, fotografira ih, printa na komade papire i zatim ih biorazgradivim ljepilom lijepi na pročelja i zidove.
Za svoj projekt u Zagrebu odabrao je dvadesetak lokacija pa je kolaže nalijepio i na zgradu Veleposlanstva Republike Francuske, Moderne Galerije, Zagrebačkog kazališta lutaka te brojnim drugim punktovima, a osobito je zadovoljan golemim kolažem na zidu tržnice Dolac na kojem je radio dva dana.
Nakon otvorenja izložbe fotografija njegovih dosadašnjih radova u Medijateci Francuskog instituta, koje će se moći razgledati do 28. lipnja 2017., umjetnik je prošetao po središtu Zagreba i zainteresiranima pokazao neke od radova koje je napravio tijekom svog boravka u njemu.
Projekt u Zagrebu priredio je Francuski institut u Hrvatskoj u suradnji s Modernom galerijom iz Zagreba, a realiziran je uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport Grada Zagreba i Turističke zajednice grada Zagreba.

Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb
i Lana Šetka

Julien de Casabianca , Outings Project , lokacije u Zagrebu s kolažima prema djelima iz fundusa Moderne galerije iz Zagreba:

Zid na tržnici Dolac
(Vlaho Bukovac, Moje gnijezdo, 1897., (detalj), MG-3890)

Zid uz bivšu poslovnicu ZABE u Paromlinskoj
Josip Franjo Mücke (?) Park Eltzovih u Vukovaru, (detalj) MG- 3058)
Jerolim Miše, Djevojčica, 1932.(detalj) MG-1163)

Paromlinska 15-17
(Ferdo Quiquerez , Ofelija, 1874.(detalj) , MG-108) – devastirano

Bivši Diskontni centar iza Glavnog kolodvora
(Ignjat Job, Vino(turanje vina), 1935. (detalj), MG-7080)

Zid – Kaptol 18
(Josip Račić, Dama u bijelom, 1907.(detalj), MG-744,
Slavko Šohaj, Dječak II. , 1938.(detalj) MG -1806)

Kazaliste Komedija, Kaptol 9
(Ferdo Quiquerez, Autoportret, 1872. (detalj), MG-2016)

Zvonarnicka ulica – (ograda parka, Ribnjak 1 )
Josip Franjo Mücke, Portret
Josip Račić, Gospođica u crnom, 1907.(detalj), MG746)

Ograda parka Ribnjak
(Josip Franjo Mücke, Portret dr. Lumnitzera, 1858.(detalj) MG-94,
(Vjekoslav Karas, Portret djevojčice, (detalj) 1857. MG-75)

Tkalciceva 12
(Josip Franjo Mücke, Portret Schmidla, 1858.(detalj), MG-93)

Kazalište lutaka, Ulica baruna Trenka 3
(Miroslav Kraljević, Autoprtret sa psom, 1910,(detalj) MG-776 ,
Anton Aron, Portret Ane Urice Udene pl. Chelulatetz, 1880. (detalj), MG-102)

Zgrada Veleposlanstva Republike Francuske
(Miroslav Kraljević, Bonvivant, 1912.(detalj), MG-771)

Moderna galerija Vranyczanyjeva palača
(Vlaho Bukovac, Gundulić zamišlja Osmana, 1894.(detalj), MG295)

Trg Josipa Jurja Strossmayera 12
Leo Junek, Maternite dé Porte Royal ,Paris, 1940.(detalj), MG-1488)

Ugao Branjugove i Vlaške
(Vladimir Becić, Ribar, 1932,(detalj) MG- 857)

Bakačeva
(Frano Šimunović, Čempres, 1936.(detalj)
MG -1786
Tomislav Krizman, Dječak s frulom, 1901.(detalj)
MG-1973)

Autor:

Julien de Casabianca Outings Project, Zagreb Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Julien de Casabianca Outings Project, Zagreb Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Julien de Casabianca Outings Project, Zagreb Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Julien de Casabianca Outings Project, Zagreb Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Julien de Casabianca, Outings Project u Zagrebu. "Autoportret sa psom" Miroslava Kraljevića iz fundusa Moderne galerije na fasadi Kazališta lutaka. Foto: Lana Šetka

Autor:

Julien de Casabianca Outings Project, Zagreb Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb