Održan stručni skup učitelja likovne kulture Grada Zagreba

U utorak 29. listopada 2013. održan je županijski skup učitelja likovne kulture Grada Zagreba u Modernoj galeriji na kojem je prisustvovalo šezdesetak učitelja likovne kulture.

Organizatori:

Voditeljice ŽSV-a:
Vladimira Bošnjak, uč. mentor, OŠ Stenjevec
Milena Matijević Medvešek, uč. mentor, OŠ Trnsko
Zinka Brekalo, prof., OŠ D. Trstenjaka; OŠ Prečko
Jurana Linarić Mihalić, prof., OŠ Petra Zrinskog

Moderna galerija, Hebrangova 1, Zagreb
Lada Bošnjak, voditeljica stručne službe kustosa

 

Program:

15:00 – 15:15
Lada Bošnjak, voditeljica stručne službe kustosa
Uvodna riječ

15:15 . 16:15
Željko Marciuš, viši kustos
Posjet stalnom postavu Moderne galerije: Hrvatska likovna umjetnost od 19. do 21. stoljeća

16:15 16:45
Jelena Bračun Filipović, mr. art.; Martina Kosec, prof. lik. kult.:
Udruga OPA: Predstavljanje web-portala i nagrađenih projekata: Najbolji školski projekti s polazištem u likovnoj kulturi

16:45 – 17:00
Stanka

17:00 – 18:00
Teatar Exit , monodrama
– “Izložak br. 49”
dramski umjetnik: Damir Poljičak

18:00 – 18:30
Blaga Petreski, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu:
O aktualnostima u nastavi likovne kulture

18:30 – 19:00
Razno

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Vjekoslav-Karas,-Portret-djevojcice,-1852-1856.,-MG-75

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331

Autor:

Ljubo-Babic,-U-atelijeru,-1912.,-MG-2294

Autor:

Miroslav-Kraljevic,-Bonvivant,-1912.,-MG-771