Đuro Tiljak

Zbijeg

1943.

tuš, papir

242 x 365 mm

MG-3794

Lički zbijeg u St. Maria Bagno, Italia

1944.

tuš, papir

430 x 352 mm

MG-3797

Đuro Tiljak se rodio u Zagrebu 1895.; u istom je gradu 1923. završio i Akademiju likovnih umjetnosti. Unovačen je 1915., i u vojsci boravi do 1919. kada se vraća na akademiju koju je već bio upisao prije rata. Pohađa slikarstvo kod Otona Ivekovića, slikara povijesnih scena, ali nezadovoljan studijem 1919. odlazi Moskvu. U Moskvi završava prvu godinu studija slikarstva u klasi Vasilija Kandinskog, ali ga više privlače francuski postimpresionisti, koje prvi puta vidi u galeriji Tretjakov. Na studijski boravak u Pariz odlazi 1928.; po povratku njegova ga socijalna osjetljivost približava umjetnicima iz grupe Zemlja, s kojima izlaže u nekoliko navrata. Početak II. svjetskog rata Tiljka će 1942. odvesti u partizane; vijećnik je prvog zasjedanja AVNOJ-a, izrađuje plakate i novine, a 1944., zajedno s nekolicinom drugih umjetnika, pridružuje se zbjegu civilnog stanovništva koji je s Visa krenuo za južnu Italiju. U južnoj Italiji nastaju Tiljkovi ratni crteži od kojih donosimo dva.

 

Strahovita stradanja civilnog stanovništva, jedno je od obilježja II. svjetskog rata. U svojim ratnim crtežima, Tiljak tu temu predstavlja na dva načina. Prvo, prikazujući žene u bijegu, pognute od tereta stvari koje u zavežljajima nose na leđima. Drugi način je vezan za boravak u južnotalijanskim logorima namijenjenim raseljenim civilima iz jugoistočne Europe. Na crtežu koji izrijekom spominje lokaciju jednog od logora (Santa Maria al Bagno), Tiljak prikazuje grupu žena u razgovoru; jedna od njih nosi drugačiju vrstu ‘tereta’ – malo dijete. Sredstva su jednostavna: jeftini papir i ugljen; obrada motiva također. Prizori su u potpunosti oslonjeni na simboliku žene i majčinstva.

Tekst: Klaudio Štefančić, kustos Moderne galerije ©Moderna galerija, nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

 

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Maksimilijan-Vanka,-Pejzaz,-1932.,-MG-2747

Autor:

Josip-Diminic,-Uzajamni-prihvat,-1974.,-MG-3359

Autor:

Ivica-Malčić, Najsretniji slikar na svijetu,-1992.,-MG-6506

Autor:

Sofija-Naletilic-Penavusa,-Sve-moje-zivotinje,-oko-1988.

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893