Uz prethodnu najavu telefonom,faxom ili mailom svim posjetiocima osigurano je stručno vodstvo po izložbama

 
Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Milivoj-Uzelac,-U-vrtu,-1939.,-MG-969