Goran Trbuljak

Paleta Save Šumanovića

1977.

kombinirana tehnika, papir

480 x 480 mm

MG-3937

 

Goran Trbuljak, jedan od najpoznatijih hrvatskih predstavnika konceptualne umjetnosti, rođen je 1948. u Varaždinu. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu 1972. Cjelokupni umjetnički rad Gorana Trbuljaka posvećen je kritici umjetničkog sistema, bilo da su predmet njegove lucidne ironije stereotipne predodžbe o životu i radu umjetnika/ce, muzejska institucija, tržište umjetnina ili nešto treće. Umjetnički rad Paleta Save Šumanovića duhovit je komentar klasifikacije umjetnosti, ali i jedan od malobrojnih muzejskih predmeta u vlasništvu Moderne galerije koji pokriva događanja iz razdoblja konceptualne umjetnosti u Hrvatskoj.

 

Umjetnički se rad sastoji od četiri prizora, četiri male „slike“. Svaku „sliku“ čini reprodukcija crnobijele fotografije koja prikazuje slikarsku paletu, drveni podložak na kojem slikar miješa boje prilikom slikanja. Na svaku je reprodukciju Trbuljak nanijeo nekoliko tonova boje u tehnici tempere, i to tako da je svaka intervencija jedinstvena. Tako se četiri Trbuljakove „slike“ sastoje od reprodukcije jedne crnobijele fotografije i nekoliko poteza kistom koji svakoj „slici“ pridodaju ne samo boju, nego i originalnost. U žargonu tradicionalnih kritičara i povjesničara umjetnosti, riječ „paleta“ nije označavala samo drveni podložak, nego je prije svega figurirala kao  supstitut za niz fenomena koji idu od opisa tonskih vrijednosti boja na slici (tamna i svijetla paleta), do oznake slikarskih stilova (Picassova plava faza, primjerice). Kako Trbuljak nije slikar, nego konceptualni umjetnik i filmski snimatelj, našao je ipak način da se, s jedne strane, naknadno solidarizira s kolegom umjetnikom Šumanovićem, i da ironično kritizira način govora o umjetnosti i metodu njezine klasifikacije, s druge strane.

Tekst: Klaudio Štefančić, kustos Moderne galerije ©Moderna galerija, nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

 

 

 

 

 

Autor:

Maksimilijan-Vanka,-Pejzaz,-1932.,-MG-2747

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Zlatko-Bourek,-Beba-iz-Bizovca,-1980.,-MG-6902

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108