Jasna Bogdanović – Dijalog ritmova – skulputre

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Dijalozi-2010.

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Oslobadjanje-2010.

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Dijalozi-2010.

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Dijalozi-2010.

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Oslobadjanje-2010.

Autor:

Jasna-Bogdanovic-Razigrani-2009.