2018 Plan Nabave Moderna Galerija

Više na linku:

Plan Nabave Moderna Galerija

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Viktor-Daldon,-Bez-naziva,-2004.,-MG-6891

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331

Autor:

Stephan-Lupino,-Resting,-1994.,-MG-6911

Autor:

Vladimir-Becic,-Akt-djevojcice,-1907.,-MG-867

Autor:

Ivo-Dulcic,-Portret-Antuna-Masle,-1965.,-MG-2660