2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

Više na linku:

2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108

Autor:

Ivica-Malčić, Najsretniji slikar na svijetu,-1992.,-MG-6506

Autor:

Viktor-Daldon,-Bez-naziva,-2004.,-MG-6891