2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

Više na linku:

2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

Autor:

Edo Murtić, Zadar,-1953.,-MG-2331

Autor:

Sofija-Naletilic-Penavusa,-Sve-moje-zivotinje,-oko-1988.

Autor:

Ivica-Malčić, Najsretniji slikar na svijetu,-1992.,-MG-6506

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60