2020 – Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Više na linku:

2020 – MG Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Marino-Tartaglia,-Cvijece-I-A,-1966.,-MG-2606

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Miroslav-sutej,-Bum-Bum,-1968.,-MG-4160

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Vjekoslav-Karas,-Portret-djevojcice,-1852-1856.,-MG-75