Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja Moderne galerije kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st.4. Zakona o javnoj nabavi ( bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Moderna galerija kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, Moderna galerija, A. Hebranga 1 u Zagrebu kao javni naručitelj objavljuje naziv gospodarskog subjekta s kojim je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:
1. RADIONA ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI, Trg m. Tita 1, Zagreb

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Vjekoslav-Karas,-Portret-djevojcice,-1852-1856.,-MG-75

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891