Plan javne nabave za 2017. godinu

2017 PJN MG ( preuzimanje dokumenta )

Autor:

Menci-Clement-Crncic,-Djevojcica,-1890.,-MG-447

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Ivo-Rezek,-Portret-gospode-L.M.,-s.d.,-MG-1138