Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i protuprovalnog sustava.

Poziv za dostavu ponude_nadzorni sustavi_MG

Prilog 1. Ponudbeni list_nadzorni sustavi_MG

Prilog 2. Troskovnik_nadzorni sustavi_MG

Prilog 3. Tehničke specifikacije_nadzorni sustavi_MG

 

 

Zbog pogrešne formule u Troškovniku, izmijenili smo Troškovnik te vam ga ovim putem dostavljamo.
Ujedno produžujemo rok za dostavu ponuda za jedan dan, odnosno do 29. srpnja 2021. godine u 10 sati.

Prilog 2. Troskovnik_nadzorni sustavi_MG_izmjena 1

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Zlatko-sulentic,-covjek-s-crvenom-bradom,-1916.,-MG-3874

Autor:

Vasilije-Jordan,-Mrtva-priroda,-1969.,-MG-2656

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893

Autor:

Maksimilijan-Vanka,-Pejzaz,-1932.,-MG-2747