POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Predmet nabave: tiskarske usluge

Više na linku:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: 14/2019

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Figura-I,-1973.,-MG-3318

Autor:

Marino-Tartaglia,-Cvijece-I-A,-1966.,-MG-2606

Autor:

Vjekoslav-Karas,-Portret-djevojcice,-1852-1856.,-MG-75

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Miroslav-sutej,-Bum-Bum,-1968.,-MG-4160