Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011.god

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. god možete pronaći na linku:

 

/Portals/moderna-galerija/Javna%20nabava/2011%20Registar%20ugovora%20o%20JN%20u%202011.god..doc

 

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Maksimilijan-Vanka,-Pejzaz,-1932.,-MG-2747

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893