Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012.god

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. god možete pronaći na linku:

 

/Portals/moderna-galerija/Javna%20nabava/2012RegistarugovoroJNu2012.god..doc

 

Autor:

Matko-Trebotic-i-Joseph-Beuys,-Zapis,-1982.,-MGP-1046

Autor:

Ivo-Rezek,-Portret-gospode-L.M.,-s.d.,-MG-1138

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882

Autor:

Leo-Junek,-Pred-zidom,-1929.,-MGP-142

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893