Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012.god

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. god možete pronaći na linku:

 

/Portals/moderna-galerija/Javna%20nabava/2012RegistarugovoroJNu2012.god..doc

 

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Sofija-Naletilic-Penavusa,-Sve-moje-zivotinje,-oko-1988.

Autor:

Menci-Clement-Crncic,-Djevojcica,-1890.,-MG-447

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882