Registar sklopljenih ugovora o javnoj/bagatelnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. god.

Preuzmite na linku : link

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Ivan Rendic, Hercegovka,1883., MG-2004

Autor:

Vasilije-Jordan,-Mrtva-priroda,-1969.,-MG-2656

Autor:

Boris Bucan, Pas, 1988., MG-5595

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059