Spomenuti dokumenti odnose se na postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe:

– Upisnik o zaprimanju ponuda
– Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o poništenju postupka nabave

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Figura-I,-1973.,-MG-3318

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Zlatko-Bourek,-Beba-iz-Bizovca,-1980.,-MG-6902

Autor:

Josip-Diminic,-Uzajamni-prihvat,-1974.,-MG-3359

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60