Spomenuti dokumenti odnose se na postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe:

– Upisnik o zaprimanju ponuda
– Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o poništenju postupka nabave

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Stephan-Lupino,-Resting,-1994.,-MG-6911

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Ljubo-Babic,-U-atelijeru,-1912.,-MG-2294