Moderna galerija

Andrije Hebranga 1, Zagreb

blagajna

t.+ 385 1  60 41 055
am.kovac@modgal.t-com.hr

 

radno vrijeme

od utorka do petka od 11 do 19 sati

vikendom od 11 do 14 sati

ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

 

najava grupnih posjeta / blagajna

ANAMARIJA KOVAČ, viši stručni referent za poslove vođenja blagajne i muzejske trgovine

t.+ 385 1 60 410 55
am.kovac@modgal.t-com.hr

 

 

 

Studio Josip Račić

od ponedjeljka do petka od 11 do 19

vikendom od 10 do 13 sati

praznikom zatvoreno

Margaretska 3
t.+ 385 1 4812 599 

E-mail: tihana.galic@modgal.t-com.hr

Djelatnici

ravnatelj
BRANKO FRANCESCHI

ured ravnatelja

MARTA TROHA
t.+ 385 1  60 410 40

moderna-galerija@modgal.t-com.hr

pomoćnik ravnatelja
BRANKO ŠILJKOVIĆ, dipl.iur.
+385 1 60 410 42
branko.siljkovic@modgal.t-com.hr

biblioteka
VIŠNJA KOVAČEVIĆ
+385 1 60 410 58
vkovacevic@modgal.t-com.hr

viša voditeljica marketinga i odnosi s javnošću
LANA ŠETKA
+385 1 60 410 43
info@modgal.t-com.hr

voditeljica stručne službe kustosa
LADA BOŠNJAK
+385 1 60 410 45
lbosnjak@modgal.t-com.hr

kustosi
IVANA RONČEVIĆ ELEZOVIĆ
+385 1 60 410 48
ironcevic@modgal.t-com.hr

KLAUDIO ŠTEFANČIĆ
+385 1 60 410 46
klaudio.stefancic@modgal.t-com.hr

ŽELJKO MARCIUŠ
+385 1 60 410 50
zmarcius@modgal.t-com.hr

TATIJANA GARELJIĆ
+385 1 60 410 51
tatijana@modgal.t-com.hr

DAJANA VLAISAVLJEVIĆ
+385 1 60 410 52
dajana@modgal.t-com.hr

TIHANA GALIĆ, kustos
+385 1 4812 599

tihana.galic@modgal.t-com.hr

IRIS POLJAN, muzejska pedagoginja
+385 1 6041 049
modernagalerija.edukacija@gmail.com

iris.poljan@modgal.t-com.hr

restauratori-konzervatori
PETRA KURSAR
+385 1 60 410 54
petra.kursar@modgal.t-com.hr

HRVOJE KERN
+385 1 60 410 54
kern@modgal.t-com.hr</spa

MARIJA KALMETA
+385 1 60 410 54

marija.kalmeta@modgal.t-com.hr

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Figura-I,-1973.,-MG-3318

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Marijan-Trepse,-zena-s-mackom,-oko-1931.,-MGP-1051

Autor:

Braco Dimitrijevic, Leopard, 1979-2004.,-MGP-1055

Autor:

Ivan Rendic, Hercegovka,1883., MG-2004

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891