Kršnjavi, Quiquerez, Mašić

Studijskom izložbom iz fundusa naslovljenom „Kršnjavi, Quiquerez, Mašić – prema impresiji”  Moderna galerija priključuje se obilježavanju 85. godišnjice smrti Izidora Kršnjavog.

Izložba sadržava pejzaže malih dimenzija F. Quiquereza nastale u južnoj Italiji, Mašićeve posavske pejzaže te Kršnjavijeve pejzažne i portretne studije. Kroz analizu slikarskih opusa i izloženih radova trojice umjetnika kustosica Dajana Vlaisavljević ukazat će na djela koja već u drugoj polovici 19. st. pokazuju nastojanja i potrebu za slobodnijim – od akademijskog načina – odmaknutijim izričajima.
U Zbirkama Moderne galerije čuva se više od stotinu djela Ise Kršnjavoga kao i 110 slika Nikole Mašića te desetak djela Ferde Quiquereza. Iz tog obilja građe na izložbu je uvršteno četrdesetak najprobranijih radova relevantnih za temu koju izložba eksplicira. Budući da suvremena publika nema često prigodu susretati se s djelima ovih autora, niti su to imali naraštaji poslije Drugog svjetskog rata, Moderna galerija – zahvaljujući raznovrsnom i golemom fundusu kojega čuva – približava stvaralaštvo trojice slikara današnjoj publici i obnavlja spoznaju o Kšrnjavijevu, Quiquerezovu i Mašićevu mjestu u povijesti hrvatske umjetnosti, poglavito dionici u osvit impresionističkih i realističkih izričaja u nas.

 

Autor:

Iso Kršnjavi, Prosjakinja, MG-1837 cro

Autor:

Kršnjavi, STARAC OVJENČAN LOZOM, MG-1892

Autor:

N. Mašić, ZATVORENA VRATA, 1880. MG-184

Autor:

F. Quiquerez, STABLO, 1874. MG-2203

Autor:

Nikola Mašić, MAGARAC, 1880. MG-179

Autor:

Nikola Mašić, MAGARAC, 1880. MG-179