2020 | Nabavka | Moderna Galerija

Moderna Galerija Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv za dostavu ponuda – radovi na sanaciji unutarnjih zidova u Modernoj galeriji

Više na linkovima: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova-u-Modernoj-galeriji.doc https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-Moderna_galerija-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova.xls

MG Poziv za dostavu ponude: Uredski potrošni materijali i toneri

Više na linku: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponude-Uredski-potrošni-materijal-i-toneti.doc

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE ZA – Radovi na sanaciji i nabava opreme za sustav klimatizacije u Modernoj galeriji

Više na linku:   https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava.doc Troškovnik na linku: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava-II..xlsx

2020 – Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Više na linku: 2020 – MG Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

2020 – MG Poziv na dostavu ponuda – Materijal i sredstva za čišćenje

2020 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude

Više na linku: POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA  

Autor:

Braco Dimitrijevic, Leopard, 1979-2004.,-MGP-1055

Autor:

Boris Bucan, Pas, 1988., MG-5595

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Stephan-Lupino,-Resting,-1994.,-MG-6911

Autor:

Vladimir-Becic,-Akt-djevojcice,-1907.,-MG-867

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372