2020 | Nabavka | Moderna Galerija

Moderna Galerija Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

Odgovor na upit gospodarskog subjekta – Usluge savjetovanja iz područja javne nabave

Poziv na dostavu ponuda – Usluge održavanja klimatizacijske opreme

2020 – MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavnja klimatizacijske opreme

Poziv na dostavu ponuda – usluge savjetovanja iz područja javne nabave

2020 MG Poziv za dostavu ponuda Usluge savjetovanja iz područja javne nabave

Poziv na dostavu ponuda – Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

2020 MG Poziv za dostavu ponuda Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poziv na dostavu ponuda – Tiskarske usluge

Više na: Poziv na dostavu ponuda Troškovnik

MG Poziv za dostavu ponuda-Radovi na sanaciji prodajnog prostora u Modernoj galeriji

MG Poziv za dostavu ponuda-Radovi na sanaciji prodajnog prostora u Modernoj galeriji

Radovi na sanaciji drugog kata, depoa F i stubišta Moderne galerije

Poziv na dostavu ponuda – Radovi na sanaciji drugog kata depoa F i stubišta Moderne …

Poziv za dostavu ponuda – radovi na sanaciji unutarnjih zidova u Modernoj galeriji

Više na linkovima: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova-u-Modernoj-galeriji.doc https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-Moderna_galerija-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova.xls

MG Poziv za dostavu ponude: Uredski potrošni materijali i toneri

Više na linku: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponude-Uredski-potrošni-materijal-i-toneti.doc

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE ZA – Radovi na sanaciji i nabava opreme za sustav klimatizacije u Modernoj galeriji

Više na linku:   https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava.doc Troškovnik na linku: https://www.moderna-galerija.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/2020-MG-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava-II..xlsx

2020 – Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Više na linku: 2020 – MG Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

2020 – MG Poziv na dostavu ponuda – Materijal i sredstva za čišćenje

2020 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude

Više na linku: POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA  

Autor:

Leo-Junek,-Pred-zidom,-1929.,-MGP-142

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Ivica-Malčić, Najsretniji slikar na svijetu,-1992.,-MG-6506

Autor:

Boris Bucan, Pas, 1988., MG-5595

Autor:

Viktor-Daldon,-Bez-naziva,-2004.,-MG-6891