2020 | Nabavka | Moderna Galerija

Moderna Galerija Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2020 – Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Više na linku: 2020 – MG Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

2020 – MG Poziv na dostavu ponuda – Materijal i sredstva za čišćenje

2020 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude

Više na linku: POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA  

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108

Autor:

Miroslav-sutej,-Bum-Bum,-1968.,-MG-4160

Autor:

Kamilo-Tompa,-Na-ulici,-1931.,-MG-2517

Autor:

Stephan-Lupino,-Resting,-1994.,-MG-6911

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60