2021 | Nabavka | Nacionalni muzej moderne umjetnosti / National Museum of Modern Art

Moderna Galerija Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv na dostavu ponuda – nabava opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe

Poziv na dostavu ponuda_04.08.2021 Prilog 1. Ponudbeni list_oprema_MG_04.08.2021.doc Prilog 2. Troskovnik_oprema__MG_23.08.2021 Prilog 3. Tehničke specifikacije_oprema_MG_23.08.2021 …

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i protuprovalnog sustava.

Poziv za dostavu ponude_nadzorni sustavi_MG Prilog 1. Ponudbeni list_nadzorni sustavi_MG Prilog 2. Troskovnik_nadzorni sustavi_MG Prilog …

Postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe – Ponovljeni postupak.

– Odluka o početku postupka nabave_oprema_MG – Poziv za dostavu ponude_oprema_MG – Prilog 1. Ponudbeni …

Spomenuti dokumenti odnose se na postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe:

– Upisnik o zaprimanju ponuda – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Odluka …

Poziv na dostavu ponuda – Opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe

Više na linkovima: 2. Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme Prilog 1. Ponudbeni list_oprema_MG …

Autor:

Sofija-Naletilic-Penavusa,-Sve-moje-zivotinje,-oko-1988.

Autor:

Vladimir-Becic,-Akt-djevojcice,-1907.,-MG-867

Autor:

Duje-Juric,-Bez-naziva,-1990.,-MG-6732

Autor:

Zlatko-sulentic,-covjek-s-crvenom-bradom,-1916.,-MG-3874

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059