2021 | Nabavka | Nacionalni muzej moderne umjetnosti / National Museum of Modern Art

Moderna Galerija Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe – Ponovljeni postupak.

– Odluka o početku postupka nabave_oprema_MG – Poziv za dostavu ponude_oprema_MG – Prilog 1. Ponudbeni …

Spomenuti dokumenti odnose se na postupak nabave opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe:

– Upisnik o zaprimanju ponuda – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Odluka …

Poziv na dostavu ponuda – Opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe

Više na linkovima: 2. Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme Prilog 1. Ponudbeni list_oprema_MG …

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Magdalena-(Kajanje),-1898.,-MG-3891

Autor:

Leo-Junek,-Pred-zidom,-1929.,-MGP-142

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Ljubo-Babic,-U-atelijeru,-1912.,-MG-2294

Autor:

Vladimir-Becic,-Mrtva-priroda,-1909.,-MG-893