Nives Kavurić Kurtović

Hodati kao slijepac, 1974.

olovka, flomaster, tempera / papir

785 x 645 mm

MG-3378

 

Pored ljudskih figura, zatim motiva drveta, motora, cvijeta i mačke, na crtežu „Hodati kao slijepac“ nalaze se i dvije rečenice: jedna je identična njegovom naslovu, a druga glasi: „Živjeti po navici, mrtvim granama“. Riječi i rečenice su česta pojava u slikama i crtežima ove umjetnice. Rečenice često dobivaju formu stihova ili aforizama, a sama umjetnica o njihovoj uporabi kaže: „Riječ me oduvijek izazivala kao prijateljica ili mogućnost. Ona je dio procesa rada, ispred mene se gomila energija, ja srljam i puštam je da bi se rastočila i da bih se u jednom trenutku ubacila kao svjesno biće i iskoristila to srljanje u neke svoje svrhe. (…) Ponekad počinjem slikati a već je potpis gore, unutar slike. (…) Ne pišem to zato da naljutim pjesnike već zato da ostanem živa.“.

 

Slikom prevladavaju ljudske figure u pokretu i antropomorfni motivi, kao što su šaka i stopalo. Prikazana tijela se, međutim, ne kreću energično ili svrhovito. Prije se čini da lebde ili plutaju, da im pravac ili cilj kretanja nije važan, da se na neki način kreću kao slijepci. Odnos između riječi i slike se usložnjava s drugom rečenicom. Najprije uočavamo da sintagma združuje apstraktno („živjeti po navici“) i konkretno („mrtvim granama“), da se logički odnosi gube (kako živjeti mrtvim granama?), pa cijela sintagma dobiva pjesnički karakter. Crtež dobiva dodatno značenje, ako primjerice povežemo rečenice i formiramo strofu: „Hodati kao slijepac/Živjeti po navici/ Mrtvim granama.“ Odnos između riječi i slike, kao što vidimo, je višesložan i otvoren različitim tumačenjima. Nives Kavurić Kurtović završila je 1962. grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nakon čega slijede europski nastupi i nagrade. Njezin rad u cijelosti karakterizira određena fantazmagoričnost. Umrla je u Zagrebu 2016.

 

Tekst: Klaudio Štefančić, kustos Moderne galerije ©Moderna galerija, nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Autor:

Ivo-Dulcic,-Portret-Antuna-Masle,-1965.,-MG-2660

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Miljenko-Stancic,-Izlet-u-Sloveniju,-1966.,-MG-6705

Autor:

Ivan Rendic, Hercegovka,1883., MG-2004

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Ljubo-Babic,-U-atelijeru,-1912.,-MG-2294