ROBERT JEAN – IVANOVIĆ

1889.-1968.

Portret slikara Karla Mijića

1939.

bronca

35 cm x 22 cm x 25.5 cm

MG–944

Hrvatski kipar, medaljer, maketar i srednjoškolski nastavnik, studirao je kiparstvo na akademijama u Zagrebu (1908. – 1909., 1911. 1914.) i Münchenu (1909. -1910.), a 1915. -1916. godine usavršavao se na praškoj Umjetničkoj akademiji.

U središtu njegove likovne preokupacije je ljudska figura i portret. U početku su to studije muškog tijela i dinamično razlomljene muške figure pri teškom fizičkom radu koje je objedinio u ciklusu Rad (1915. -1928.). U punoj plastici i reljefu oblikovao je u bronci i kamenu intimističke i poetične ženske portrete i aktove meke modelacije. Autor je više javnih i nadgrobnih spomenika.

Tijekom cijelog svojeg kiparskoga djelovanja modelirao je realistične muške portrete u reljefu i punoj plastici dobre psihološke karakterizacije i sumarno izvedenih fizičkih osobina. Portret Karla Mijića, kiparova kolege i prijatelja iz Sarajeva, oblikovan je u plitkom poprsju s dinamično izvedenom glavom ovog markantnog slikara.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti ©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Foto: Goran Vranić ©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

 

 

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059

Autor:

Dragutin Trumbetaš, Vincet u Bordelu-u-Arlesu,-1991.,-MG-6372

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Boris Bucan, Pas, 1988., MG-5595

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833