Dalibor Jelavić
Atelijer, 1995.
ulje, enkaustika/platno
198 x 164,5 cm
MG-6560

Dalibor Jelavić (1949. – 2019.) modernistički je i postmodernistički slikar i grafičar izrazita naboja i ekspresije. Kako njegovo rubno apstrahirano slikarstvo gotovo nikada nije izgubilo vezu sa figuralnom poetikom, postmodernist je u doba moderne i modernist u vrijeme postmoderne. Postmoderno načelo odražava se i u Jelavićevoj familijarnosti sa srodnicima putem upliva i citata ukomponiranih u vlastiti slikarski izričaj (E. Murtić, P. Picasso, J. Miro, A. Saura, A. Tàpies, P. Alechinsky). Isprva je stvarao monokromne slike i asamblaže bliske minimalnom i materijskom slikarstvu. Zatim stvara ekspresivnu figuraciju s apstrahiranim dijelovima agresivna kolorita i rukopisa. U novije vrijeme u ulju i enkaustici, ekspresivnom apstrahiranosti figurativnog bujnih gama, imaginativnih znakovlja i maštovitih kolorističkih kompozicija kreirao je markantne cikluse: Svemirski teatar (1996. – 2012.), Veliki prasak (2001. – 2006.), Rog izobilja (2014. – 2016.). Slika Atelier iz 1995., slikana gustom pastom, na takvom je razmeđu između apstraktne i figurativne ekspresije. Diplomirao je na ALU-u u Zagrebu 1977. kod N. Reisera, a 2010. – 2012. bio je dekan. Bio je suradnik Majstorske radionice Lj. Ivančića i N. Reisera (1977. – 1979.). Jelavićeva umjetnost zrcali se u različitim likovnim tehnikama (crtež, grafika, digitalna grafika, ulje, tapiserija, emajl, keramika, plakat), kao i u stvaranju videozapisa (dokumentarni film, TV-spotovi, 3D animacija). Izlagao je na brojnim izložbama u zemlju i inozemstvu. Radovi mu se nalaze u brojnim muzejima i kolekcijama. Dobitnik je Nagrade HDLU-a za životno djelo 2015

Tekst: Željko Marciuš, muzejski savjetnik Moderne galerije©Moderna galerija, Zagreb
Foto: iz fotodokumentacije Moderne galerije, Zagreb

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Marino-Tartaglia,-Cvijece-I-A,-1966.,-MG-2606

Autor:

Viktor-Daldon,-Bez-naziva,-2004.,-MG-6891

Autor:

Miroslav-sutej,-Bum-Bum,-1968.,-MG-4160

Autor:

Zlatko-sulentic,-covjek-s-crvenom-bradom,-1916.,-MG-3874

Autor:

Martina-Kramer,-Izmedu-(SS),-2001.,-MG-6743