Anton Dominik Fernkorn
1813. – 1978.

Sv. Juraj u borbi sa zmajem
1853
bronca
MG-344

Ban Josip Jelačić na konju
1863
bronca
MG-343

Bio je vodeći bečki ljevač i kipar sredinom 19. stoljeća. Školovao se u Obrtnoj školi u rodnom Erfutu , a od 1835. godine usavršavao se u ljevaonicama u Münchenu. Dolaskom u Beč 1940. godine, afirmira se kao kipar. Njegova kiparska djela su s obilježjima historicizma, a monumentalne konjaničke skulpture se ubrajaju u njegova najvažnija kiparska ostvarenja, kao što su dvije brončane konjaničke skulpture Sveti Juraj u borbi s zmajem (1853.) i Ban Josip Jelačić na konju (1863.) čije se studije nalaze u fundusu Moderne galerije.
Historicističko djelo Sveti Juraj u borbi sa zmajem je elegantna dinamična kompozicija viteza s uzdignutim mačem na propetom konju i polegnutog zmaja. Konjanička kompozicija izvedena je u neobaroknom stilu, a javni spomenik nalazi se na zagrebačkom Trgu Republike, sučelice Muzeju za umjetnost i obrt.
U oblikovanju neoklasicističke portretne figure bana i figure galopirajućeg konja ističu se realistične pojedinosti, ali i romantičarski ugođaj u spomen na nacionalnog junaka bana Josipa Jelačića kao vojskovođe protiv ustanika Habsburške Monarhije 1848. godine. Spomenik se nalazi na središnjem zagrebačkom Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Moderne galerije©Moderna galerija, Zagreb

Foto: Goran Vranić ©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Autoportret,-1958.,-MG-2368

Autor:

Ivan Rendic, Hercegovka,1883., MG-2004

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882

Autor:

Zlatko-Bourek,-Beba-iz-Bizovca,-1980.,-MG-6902

Autor:

Vasilije-Jordan,-Mrtva-priroda,-1969.,-MG-2656

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60