Joza Turkalj
1890. – 1943.
Ženski torzo
1938
bronca
MG-1344
Hrvatski kipar s medaljerskim radovima, pohađao je 1910. – 1914. godine Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (R. Valdec, R. Frangeš-Mihanović), a usavršavao se u Beču (1920.–22.).
Autor je više nadgrobnih i javnih spomenika na groblju Mirogoj i park – šumi Maksimir u Zagrebu. Oblikovao je portrete čiste modelacije osnovnih obrisa lica kao što su Glava kćerke i Dječja glava iz 1935. godine, te sumarno koncipiran Autoportret iz 1938. godine. Na pročišćen realističan način reproducira karakterističnu dinamiku tijela na sportskim plaketama i medaljama kontrastima svijetla i sjene kao na Nagradnoj plaketi H. A. Š. K. iz 1934. godine.
Kao i ostali kipari Proljetniog salona, oblikovao je mnogobrojne ženske figure. U početku radi djevojačke statuete poetizirane redukcije (Plesačica, 1920., Djevojački akt koji raspliće kosu, 1925.), a kasnije tijela bujnih žena u duhu realizma četvrtog desetljeća zasnovanih na modelu i tijela u pokretu, kao što je Ženski torzo iz 1938. godine.
Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Autor:

Bela Csikos Sessia, Studija za Mrtvacku stražu, 1896., MG-509

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Zlatko-sulentic,-covjek-s-crvenom-bradom,-1916.,-MG-3874

Autor:

Menci-Clement-Crncic,-Djevojcica,-1890.,-MG-447

Autor:

Mirko-Racki,-Grad-Dis,-1906.,-MG-833

Autor:

Marijan-Trepse,-zena-s-mackom,-oko-1931.,-MGP-1051