Petar Smajić
1910.- 1985.
Ljubavnici / Adam i Eva
1936.
drvo
MG-4453

Samouki je hrvatski kipar naive. Rezbario je u drvu teme iz svakodnevnog života, biblijske prizore i simbolične kompozicije u čistim i jasnim oblicima. Sudjelovao je kao gost na izložbama grupe Zemlja i među osnivačima je Kolonije kipara naivaca u Ernestinovu koja djeluje od 1973. godine. Samostalno je izlagao u Osijeku, Splitu i Zagrebu.

Oblikovao je u drvu statične i plošne ljudske likove, glave, životinje i simbolične figuralne kompozicije s originalan smislom za egzistencijalno i anegdotu. U dalmatinskom razdoblju, izrađivao je kipove manjega formata sa stiliziranim detaljima kao što je skulptura Ljubavnici / Adam i Eva iz 1936. godine. Prelaskom u Slavoniju 1941. godine, oblikuje sve više statične likove reduciranog volumena  (Eva, poslije 1954.).

Ovaj neškolovani umjetnik u dalmatinskom se razdoblju približio postulatima moderne umjetnosti kada njegovo umjetničko stvaralaštvo istančane jednostavnosti i pročišćene forme doseže svoj vrhunac. Plemenita figuralna kompozicija Ljubavnika / Adama i Eve  rudimentarne mase iz ranog dalmatinskog razdoblja autorova drvorezbarstva je s čvrsto oblikovanim figurama seoskog para, priljubljenih glava, spojenih u predjelu ramena i prsiju. Adam je lijevom rukom obgrlio Evu oko vrata a oboje zrače arhajskom ljepotom.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Moderne galerije©Moderna galerija, Zagreb
Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Vilko-Gecan,-Viktorija,-1919.,-MG-2616

Autor:

Ljubo-Ivancic,-Figura-I,-1973.,-MG-3318

Autor:

Marijan-Trepse,-zena-s-mackom,-oko-1931.,-MGP-1051

Autor:

Celestin Mato Medović, Bakanal, 1893.,-MGP-60

Autor:

Ljubo-Babic,-U-atelijeru,-1912.,-MG-2294

Autor:

Isidor Kršnjavi, Skica prema Rubensovu-Lovu-na-lavove,-1871-1872.,-MG-1882