Petar Dolić, Amblemi ramskog zavičaja

U Studiju Moderne galerije „Josip Račić“  24. listopada otvorena je izložba Amblemi ramskog zavičaja. Više od trideset brončanih skulptura malih formi koje su za tu prigodu odabrali akademski kipar Petar Dolić i kustosica izložbe Nevenka Šarčević prvi će puta biti predstavljeno kulturnoj javnosti. Riječ je o kiparskim ostvarenjima malih formata koje je umjetnik oblikovao posljednjih nekoliko godina, a koja su formirana u tri skupine: Kod fotografaIz života Rame i Na jezeru.

U predgovoru kataloga izložbe kustosica Nevenka Šarčević naglašava: „Pozadina je nastanka Amblema ramskih sjećanja slojevita: njome je u bronci obilježeno ono što nije niti zapisano, a čuvalo se u memoriji tamošnjih i raseljenih stanovnika te se prenosilo usmenom predajom i pokojom fotografijom. Najviše toga, kako već biva, zadrža(va)lo se „u nutrinama“ ljudi, uspomenama što dosad nisu na sličan način opredmećene. Iako je ovo prvo predstavljanje skulptura izložbom one su ‘komunicirale’ pojedinačno s posjetiteljima Dolićeva ateljea, od kojih su se naročito oni iz Rame prisjećali anegdota iz vlastitih života na koje su ih asocirale.“

 Izložba se u Studiju Moderne galerije može razgledati do 10. studenoga 2019.

Autor:

Petar Dolić, Na jezeru, 2017. Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Petar Dolić, Na jezeru, detalj, 2017.Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Petar Dolić, Bešika, 2017. Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Petar Dolić, Ivan Okanov, 2017. Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Petar Dolić Kroničar. Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb

Autor:

Petar Dolić, Ašikovanje, 2017. Foto Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb