Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Javna ustanova Moderna galerija javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Moderne galerije na sljedeće moguće načine:
putem telefona na broj: +385 (0)1 6041 040
putem faksa na broj: +385 (0)1 6041 044
e-poštom službeniku za informiranje moderna-galerija@zg.t-com.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
poštom na adresu Moderne galerije, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
osobno na adresu Moderne galerije, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

Pravo na pristup informacijama uređuju:
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)

Interni akti:

• Statut
• Pravilnik o radu

Zakoni i propisi:

• Zakon o radu
• Zakon o muzejima
• Zakon o ustanovama
• Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
• Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Obrasci:

• Zahtjev za pristup informacijama
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnje_izvjesce.csv

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

PR-RAS 31.12.2017

31.12.2018 Obrasci financijskih izvjestaja

Plan rashoda i proračuna za 2019.

ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zapisnik 1. sjednice MV

Zapisnik 2. sjednice MV

Zapisnik 3. sjednice MV

Zapisnik 4. sjednice MV

Zapisnik 5. sjednice MV

Zapisnik 6. sjednice UV

Zapisnik_7._sjednice_UV

Zapisnik konstituirajuće sjednice MV

 

Autor:

Ivo-Rezek,-Portret-gospode-L.M.,-s.d.,-MG-1138

Autor:

Miroslav-Kraljevic,-Bonvivant,-1912.,-MG-771

Autor:

Ferdinand Quiquerez, Ofelija, 1874.,-MG-108

Autor:

Bruno Bulić, 14. ožujka, 1939., MG-1501

Autor:

Vlaho-Bukovac,-Portret-djevojcice-berger,-1897.,-MG-290

Autor:

Vilko-Gecan,-Portret-dr.-Piskulica,-1928.,-MG-1059