Produžena izložba Munira Vejzovića – Zagrljaj erotike i plastike

Monografska izložba slikara Munira Vejzovića Zagrljaj erotike i plastike na kojoj je izloženo osamdeset i pet ponajboljih crteža, slika i skulptura nastalih u posljednjih nekoliko desetljeća, produžena je do nedjelje, 23. listopada 2016.

Autorsku koncepciju, postav izložbe i predgovor u katalogu izložbe potpisuje akademik Tonko Maroević, a likovni kritičari Nikola Albaneže i Milan Bešlić autori su tekstova u katalogu.

Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.

Autor:

Izložba Munir Vejzović Zagrljaj erotike i plastike u Modernoj galeriji Foto: Goran Vranić©Moderna galerija, Zagreb, 2016.