Šime Vulas

Retrospektiva stvaralaštva Šime Vulasa (Drvenik pokraj Trogira, 1932.), jednog od najistaknutijih kreatora poslijeratnog suvremenog hrvatskog kiparstva pokazuje 150 djela nastalih u rasponu od 1957. do 2011. godine, odnosno od najranijih akademskih crteža i skulptura iz 50-ih godina, preko radova antropomorfnih oblika i pročišćene forme nastalih pod utjecajem Henrya Moorea i Constantina Brancusia do totema koji su označili prekretnicu u smislu pronalaženja kiparskog govora na kojem je utemeljio svoju inovativnu morfologiju i motiviku.
Jedra, svijeće, jarboli, katarke, gradovi, orgulje, portali i tvrdalji motivi su koji prevladavaju u Vulasovu opusu. Ove reminiscencije na zavičaj, izvedene poglavito u drvu i oblikovane fragmentiranjem te slaganjem segmenata u ritmički pokrenute plastičke cjeline, nedvosmisleno pokazuju da je kiparov put duboko osoban i savršeno usklađen sa strujom hrvatske likovne umjetnosti koja modernizam gradi na temeljima tradicije.
Važan dio retrospektive čini sakralna dionica Vulasova opusa čiji opseg i značaj izložba svjedoči nizom izvanrednih križeva, raspela, svijećnjaka i drugih djela liturgijske namjene. Vrsna, pak, foto–uvećanja ponajboljih umjetnikovih spomeničkih i kiparskih ostvarenja u javnim prostorima upotpunjuju ovu retrospektivnu sintezu Vulasova dosadašnjeg više od pet desetljeća dugog i plodnog stvaralaštva najviše umjetničke vrijednosti.

Autor:

VY1S5690

Autor:

VY1S1739

Autor:

Sakralna dionica Š. Vulasa

Autor:

Sakralna dionica Š. Vulasa

Autor:

VY1S1761

Autor:

254. Ranjeni križ, 1993