Vladimir Meglić – Začudnost slikarstva

Vladimir Meglić svoje slike voli nazivati “djetinjarijama” ili “preobražajima” realnog u nadrealno. Efektom začudnosti slikar ubacuje u kompoziciju nešto neobično – nešto za što je potrebno objašnjenje i angažman i što nije samo po sebi razumljivo. Kod slikara je neoekspresionistička pozicija zadobivena korištenjem primarnog kolorita, pastoznih nanosa tvari boje i hipertrofiranih oblika u najčešće inverznoj perspektivi. Izložba “Začudnost slikarstva ” predstavlja izbor od 15 djela ulja na platnu slikara Vladimira Meglića.

Autor:

Vladimir-Meglic-Trubac-2004.

Autor:

Vladimir-Meglic-Najbolji-kralj-kojeg-smo-imali2008.

Autor:

Vladimir-Meglic-Trubac-2004.

Autor:

Vladimir-Meglic-Zacetak-sna-2008.

Autor:

Vladimir-Meglic-OHHH-2005.jpg

Autor:

Vladimir-Meglic-Najbolji-kralj-kojeg-smo-imali2008.